Beëdigde vertalingen

Bedrijfsinformatie

 

Vertaalbureau Carcedol

't Jaagpad 14

7924 RD Fort (Veeningen)

 

Tel: 06 20 30 35 28

 

Email: info@carcedol.nl

 

Bankrelatie: ABN-AMRO

IBAN: NL59ABNA0462596281

 

BTW nr: 0678.36.124.B.01

 

KvK Rotterdam: 24374977

VERTAALBUREAU CARCEDOL

VERTALEN - Beëdigde vertalingen

 

Beëdigde vertaling

Wij kunnen voor u een beëdigde vertaalde versie verzorgen van het door u aangeleverde document (ook wel brontekst genoemd). Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door de vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank is beëdigd (op grond van opleiding en ervaring). De vertaling wordt door de vertaler gewaarmerkt door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te voorzien van zijn/haar verklaring dat de bewuste vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en door deze verklaring te voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.

De status van het beëdigd zijn, is geen garantie voor de vertaalkwaliteit. Er zijn veel uitstekende vertalers die zich niet hebben laten beëdigen.

 

Welke documenten?

Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand dienen vrijwel altijd te worden beëdigd. Dit geldt ook voor notariële akten en diploma's, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen.

Er bestaan geen vaste voorschriften voor het beëdigen van een vertaling. Het is wenselijk en gebruikelijk dat de vertaler er voor zorgt dat de vertaling herkenbaar en controleerbaar is.

Het is derhalve gebruikelijk dat de layout van de brontekst zo veel mogelijk behouden blijft. Voor het weergeven van niet te vertalen onderdelen zoals een logo, een handteking of een stempel worden rechthoekige haken gebruikt: [handtekening], [stempel met opschrift]. Het gebruik van een stempel is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk wordt een beëdigde vertaling echter altijd voorzien van een stempel, aangezien een dergelijke vertaling anders vrijwel nergens wordt geaccepteerd.

 

Legalisatie

Vertaalbureau Carcedol kan ook de legalisatie van een vertaling verzorgen. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die voor legalisatie naar de rechtbank is gestuurd waar de betreffende vertaler als beëdigd vertaler staat ingeschreven. Het legaliseren is het verifiëren en bekrachtigen van de handtekening van de vertaler door de rechtbank.